Entorn del Castell de Bunyol

ABS EX TRAC
Bunyol (Valencia) 2011
I Concurs <40 Paisea | Entorn del Castell de Bunyol

EL CASTELL ÉS PAISATGE
El castell de Bunyol és i ha estat sempre una presència constant i identificadora per a la ciutat, marca sempre l’orientació i defineix el paisatge visual de Bunyol.
L’entitat del castell és suficient com per conformar la seva identitat pròpia, per això, seguint les lògiques històriques de generació urbana de la localitat, el castell serà el que determinarà aquesta intervenció.

UNA NOVA PERCEPCIÓ, L’EXTENSIÓ DEL CASTELL
Aquesta intervenció es basa en la potenciació de la percepció del castell des de la localitat.
Es proposa estendre el castell cap a Bunyol, multiplicant la seva presència, en forma de recorreguts recognoscibles cap a ell. Per això, s’ha treballat integrant dos punts de vista d’escales completament diferents:
– l’observador immers en la densitat urbana, visualitzador d’un paisatge fragmentat (en el qual, moltes vegades, el castell no apareix en el marc visual)
* Es genera un nou marc visual que condueix cap al castell, un nou paisatge estès al llarg dels carrers que porten a ell, actuant com a emissor del propi castell
– l’observador situat exempt, contemplador d’un paisatge totalitari
* S’augmenta la percepció del castell durant les 24 hores del dia, el castell es converteix en un nou punt de referència de la ciutat, passant a estar sempre present, un nou paisatge de referència on es reflecteixen les marques de la seva història

L’ABSTRACCIÓ DEL CASTELL COM A SISTEMA
L’extensió sistemàtica del castell es troba íntimament lligat a la seva identitat, per poder sempre realitzar l’associació del recorregut amb el castell. Per tant, s’ha realitzat un treball d’abstracció de les qualitats del castell que permetrà el seu reconeixement en el moment de situació a les zones determinades com recorreguts cap al castell.
La definició del marc visual dins el propi recorregut queda determinada per dos plans:
– pla inferior: s’ha realitzat una abstracció de l’element sempre present de manera constant en tot el castell: els paviments.
* Les línies que contenen els paviments actuals es prolongaran, com si de fletxes es tractés, en tot el recorregut, guiant cap al castell; també mitjançant un nou paviment de peces petites de ceràmica en espina de peix (abstracció de l’origen àrab del castell) d’origen autòcton i marcant la direcció cap al castell
– pla superior: es planteja un nou camí de conducció cap al castell, que uneix les dues escales de treball sota el mateix punt comú: la il·luminació.
* El castell es reiluminará amb sistemes de baix consum (led) que li proporcionaran un nou protagonisme. Aquesta il·luminació s’estendrà en el pla superior dels nous recorreguts, degradant-se cap als finals.

LA PROLONGACIÓ DE L’ESSÈNCIA DEL CASTELL
l’abstracció de l’essència del castell precipita sobre Bunyol

Per la seva qualitat com a paisatge identitari de Bunyol, es proposa la conservació de la seva imatge, manifestant en el seu entorn (immediat, podent-se extrapolar a tota la localitat), estenent els seus recorreguts, com sengles recognoscibles cap al castell i potenciant les visuals del mateix

Els paviments existents al castell s’abstreuen per definir els nous. es planteja la continuació d’aquesta gran catifa adaptant-se als límits dels espais que la contenen

Els espais lliures interiors del castell es plantegen neutres, perquè el castell sigui el que tingui la importància màxima.

EL CASTELL (I ELS SEUS EXTENSIONS), UN NOU PAISATGE
la il·luminació led de color variable neix del castell perllongant per la ciutat
s’adapta al color de la ciutat, sintonitzant amb la seva percepció

El castell recobra la presència que té durant el dia a través d’una nova il·luminació, la mateixa que s’estén pels recorreguts plantejats, i que és variable en colors i intensitat

En els recorreguts proposats, el castell s’estén per la ciutat amb la seva pròpia aurea de llum que es va difuminant a mesura que s’acaba la prolongació. Es divideix en lluminàries tubulars led, que poden reproduir les característiques de la il·luminació del castell, situant-se de manera més intensa com més a prop del castell es trobin, i viceversa. Es col·loquen penjades de diversos cables, com en el casc històric de Bunyol, de manera que la llum es reprodueix com una línia que indica la direcció cap al castell, suspesa en l’aire, imitant l’aparença del castell respecte la ciutat, naixent del mateix , com flotant en el seu paisatge

LA PERCEPCIÓ FÍSICA DEL CASTELL, ELS NOUS RECORREGUTS PER A TOTS
aconseguir un castell per a tots era el nostre objectiu
amb la proposta de dues portes noves per al castell es democratitzen els seus recorreguts

S’incorpora un ascensor, amb accés directe a la plaça d’armes i amb arribada a l’extrem de la fossa, donant continuïtat (accessible) al recorregut iniciat al Parc de Borrunes, que d’altra manera, quedaria sense accés al castell

Es planteja un també un altre ascensor salvant els desnivells existents en les escales que pugen des de la cruïlla dels carrers Candeilejo, Mallorquins i General Palafox, així com la possibilitat de gaudir d’un nou punt de vista dinàmic d’aquesta