Casa MM

Casa MM

Pina, Algaida (Mallorca), 2013-actualitat Habitatge Unifamiliar aïllat La proposta per a l’habitatge es planteja des dels espais i des de la seva connexió, entenent que l’activitat diària de la casa solapa i mescla diferents estances. Es planteja el...
Casa JV

Casa JV

Es Carritxó, Felanitx (Mallorca), 2015-actualitat Habitatge Unifamiliar aïllat Una de les característiques més destacables de la parcel·la són les magnífiques vistes cap al Puig de Sant Salvador i tot el sistema de muntanyes que l’acompanya. Aquesta singularitat...
Casa JPMC

Casa JPMC

Llucmajor (Mallorca), 2013-2016 Reforma d’habitatge al nucli antic Una de les característiques principals d’aquest habitatge són les seves reduïdes dimensions ja que la parcel·la on es situa té una superfície de només 53,85 m², fet que origina...
Edifici HT

Edifici HT

Barcelona, 2015 – 2017 Rehabilitació de varis habitatges en edifici plurifamiliar Les diferents propostes per a l’edifici del Carrer Provença parteixen de la premissa base de la recuperació dels elements d’identitat de l’edifici (datat de 1929) que respon a la...