Edifici HT

Barcelona, 2015 – 2017
Rehabilitació de varis habitatges en edifici plurifamiliar

Les diferents propostes per a l’edifici del Carrer Provença parteixen de la premissa base de la recuperació dels elements d’identitat de l’edifici (datat de 1929) que respon a la tipologia clàssica dels edificis d’aquesta època de l’Eixample de Barcelona. Per tant, les diferents intervencions treballen la recuperació de paviments, fusteries, motllures… d’origen de l’edifici i que en nombroses ocasions havien quedat esborrats davall diferents intervencions successives. La recuperació de tots aquests elements arquitectònics permet retrobar el valor identitari de l’edifici.

 

Constructor: Construgarantía (David Orozco)