Casa BJNA

Llucmajor (Mallorca), 2017-actualitat
Habitatge unifamiliar entre mitgeres