Casa JL

Arbúcies (Girona), 2017
Habitatge unifamiliar entre mitgeres

Estructura: Ma+Sa Ad