Casa JM

Llucmajor (Mallorca), 2018 – actualitat
Habitatge unifamiliar entre mitgeres

Estructura: Ma+Sa ad