Casa MM

Pina, Algaida (Mallorca), 2013-2019
Habitatge Unifamiliar aïllat

Estructura: Ma+Sa ad
Arquitecte tècnic: Carme Aguiló Mora
Constructor: Dayrom Proyectos y Construcciones
Pedra de Santanyí: Salvà Llull C.B.
Parquet (Bamboo): STOA
Fotografies: Pol Viladoms
Fotografies obra: salvà otrín arquitectes

La proposta per a l’habitatge es planteja des dels espais i des de la seva connexió, entenent que l’activitat diària de la casa solapa i mescla diferents estances. Es planteja el menjador, en doble espai, com a espai central i principal de la casa. La condició de centralitat passarà per vincular la majoria d’usos a ell, articulant així la sala d’estar, l’accés a la cuina, a l’escala de pujada a la primera planta, la terrassa en façana principal i el rebedor. De la mateixa manera, en la primera planta el doble espai del menjador organitza l’accés a les dues habitacions superiors i ofereix un espai d’estudi.

La vegetació existent a la parcel·la es pretén incorporar a l’interior de la casa mitjançant una forta relació interior-exterior a través del control de visuals per a poder enfocar i emmarcar determinades panoràmiques interessants, com la vista a la Serra de Tramuntana o les visuals interiors de la mateixa parcel·la, i treballant aquestes visuals amb grans obertures que introdueixen el paisatge com una imatge més de la casa. Tenint en compte la premissa de la privacitat, molt important, aquestes obertures es realitzen majoritàriament a la part posterior de la casa, coincidint amb les bones vistes. La relació amb els veïnats s’ha intentat minimitzar, situant el mínim d’obertures cap a ells.

L’estructura de l’habitatge quedarà vista en tots els casos i caracteritzarà la imatge dels espais interiors, explicant completament el sistema constructiu utilitzat, que tindrà també una lectura directa en la generació dels espais i la determinació dels paviments. Està composada per murs de càrrega i forjats de biguetes de fusta i revoltons de marès, recolzats sobre unes jàsseres amb forma de T o L de formigó armat.

Les terrasses vinculades a l’habitatge es pensen com una extensió d’aquest, emfatitzant la idea de la relació interior-exterior cercada en el projecte.