Habitatge HT

Reforma d’habitatge a un edifici plurifamiliar
Barcelona, 2023

Fotografies: Pol Viladoms

Les intervencions als pisos de l’edifici del Carrer Provença parteixen de la premissa base de la recuperació dels elements d’identitat de l’edifici (datat de 1929) que respon a la tipologia clàssica dels edificis d’aquesta època de l’Eixample de Barcelona.

Les actuacions es centren entorn la recuperació de paviments, fusteries, motllures, estructura… d’origen de l’edifici i que en nombroses ocasions havien quedat esborrats davall diferents intervencions successives. La recuperació de tots aquests elements arquitectònics permet retrobar el valor identitari de l’edifici.