Riera d’Arbúcies: ACUPUNTURA FLUVIAL

Arbúcies (Girona), 2011
Passeig Fluvial i Àrea de lleure de la Riera d’Arbúcies

En col·laboració amb Josep Ortín Meseguer

 

Segon premi al Concurs d’Idees de l’Ajuntament d’Arbúcies

L’entorn paradigmàtic de la Riera d’Arbúcies determina la concepció de la intervenció per a convertir-la en accessible des del nucli urbà. La intervenció proposada es concep a partir de la introducció del concepte “plaça” a aquest indret, considerant-la com a punt de qualitat espaial dins una trama urbana, i incorporant-la com a part del poble.

La regeneració de l’espai fluvial es realitza mitjançant una delicada operació d’acupuntura sobre el territori, de manera que amb una mínima intervenció en forma de 4 places es regenera tot l’àmbit de la Riera d’Arbúcies.

La lectura de l’espai natural i dels seus elements característics condiciona la proposta de quatre places que revaloritzaran diferents àmbits del passeig entorn de la riera, que en potenciaran l’ús i que n’intensificaran les activitats. Quatre nous punts neuràlgics propers als accessos des del municipi: accés des del camí de prop de l’Institut, accessos des del Carrer Pont Vermell i Carrer Riera, nou accés des del Carrer de la Pietat i des del Carrer Magnes. Quatre espais amb usos proposats diferenciats: plaça de jocs i lleure, plaça d’estar i picnic, aparcament-jardí i jardí aromàtic. Les unions entre elles i amb el municipi es fan mitjançant camins de caràcters diferents: un nou vial que ocultarà la xarxa de clavegueram existent, contingut amb un mur de pedra de nova construcció, uns vials propers a la cota del riu amb talussos ajardinats que el separin i un camí entre horts, limitat entre els murs de pedra existents i una tanca vegetal.