Terrassa CA

Reforma de terrassa particular en edifici plurifamiliar
Barcelona, 2019

Constructor: Construgarantía (David Orozco)
Il•luminació: Robert la Rosa
Paviment i lames: Tarimatec
Fotografies: Pol Viladoms
Fotografies obra: salvà ortín arquitectes

Enmig de l’Eixample de Barcelona el privilegiat espai d’una terrassa pensada només com a coberta d’un edifici residencial es transforma per esdevenir un espai de vida a l’exterior, permetent l’ús lúdic privat mitjançant l’organització d’espais per al descans, la relaxació, la preparació i degustació de menjar i de relació. Els condicionants ambientals propis d’un espai exterior es prenen com a premisses per convertir un terrat en un espai habitable, tant de dia com de nit.

Les preexistències de l’edifici, com són la lluerna d’un pati comunitari, les xemeneies de ventilació de les plantes inferiors i la gran mitgera de la finca veïna s’integren a la proposta utilitzant-se com elements d’ancoratge per a la ubicació d’una gran pèrgola que, a alhora que inclou un espai de barbacoa i proporciona ombra a la zona de menjar, dóna escala a l’espai obert de la terrassa.

L’espai es delimita, defineix i enfoca al seu ús i a les vistes mitjançant la utilització d’un únic acabat, un material d’alta resistència i baix manteniment, que permetrà el seu ús com a paviment, pèrgola, mobiliari, gelosia i revestiment.

Acompanyats per una vegetació de baixes necessitats hídriques i alta resistència a l’exposició solar, els espais s’organitzen a través de les integrades xemeneies de ventilació existents i bancades a diferents nivells, generades mitjançant l’estructura de suport de la pèrgola, per oferir a la terrassa espais de seient, d’estar, superfícies de preparació de menjar i beguda i llocs per menjar.