Casa JPMC

Llucmajor (Mallorca), 2013-2016
Reforma d’habitatge al nucli antic

 

 

Arquitecte tècnic: Joan Pizà
Constructor: Sa Marina de Mitjorn

Una de les característiques principals d’aquest habitatge són les seves reduïdes dimensions ja que la parcel·la on es situa té una superfície de només 53,85 m², fet que origina l’ocupació de la totalitat d’aquesta en planta baixa (destinada a magatzem i a aparcament de vehicles) i trasllada la zona d’habitatge a la planta primera.

Un dels requisits inicials és la transformació de l’actual planta baixa en la part viscuda de l’habitatge, per la qual cosa es desplaça la cuina i la sala d’estar – menjador des de la primera planta cap a la planta baixa, permetent que la majoria dels espais utilitzats durant el dia es situïn a peu pla del carrer. L’escala es recol·loca en una posició optimitzada.

Aquesta nova redistribució i organització dels espais habitables reforma l’edificació des de l’envolupant cap a l’interior i es proposa la introducció d’un pati com a nou element de connexió entre tots els espais. L’obertura d’aquest pati al centre de l’edifici permet augmentar la seva ventilació i, alhora, introdueix una gran quantitat de llum al seu interior. Així mateix, actua com a frontissa entre els nous espais habitables i augmenta les relacions cap a l’exterior, fent de centre de tot el nou programa.