Casa JV

Es Carritxó, Felanitx (Mallorca), 2015-2022
Habitatge Unifamiliar aïllat

Pedra de Santanyí: Salvà Llull
Paviments hidràulics: Huguet
Il·luminació: ERCO & Vibia (World Light)
Fusta: 10fusta
Cuina: Studio Piet Boon
Mobiliari: Llevant Mobiliari

Construcció: Promocions Sa Vileta
Estructura: Ma+Sa ad
Instal·lacions: MA Ingenieros
Infografies: SBDA

Fotografies: Tomeu Canyellas

Una de les característiques més destacables de la parcel·la són les magnífiques vistes cap al Puig de Sant Salvador i tot el sistema de muntanyes que l’acompanya. Aquesta singularitat del territori i la lleugera pendent que té la parcel·la oberta cap a aquestes visuals es pren com a eina principal del projecte.

La volumetria de l’habitatge es basa en la combinació de tres volums senzills, rectangulars i majoritàriament de coberta inclinada, basats en les indicacions sobre integració en el paisatge de la normativa municipal i territorial.

La captació les visuals s’ha incorporat en els espais principals de l’habitatge, encara que assumint l’orientació desfavorable d’aquestes, de manera que els espais de l’habitatge que s’obren cap a elles contenen a més a més altres obertures cap a la bona orientació solar.

La terrassa i la piscina es plantegen com una extensió de la casa, per això el mateix volum de l’edifici s’obre per a albergar un porxo al costat de la cuina, que al seu torn es relaciona amb una pèrgola que el vincula amb el menjador i la sala d’estar

El projecte pretén mostrar, des de la primera percepció, la totalitat de l’habitatge, per això el rebedor es troba connectat amb el soterrani i amb la primera planta a través d’un triple espai, que a més coincideix amb les arribades i arrencades de les escales que les comuniquen i amb el paisatge a través del gran finestral.

La ubicació de l’habitatge a Felanitx, a pocs quilòmetres de la població de s’Horta s’inscriu el projecte dins d’un territori on hi ha un material predominant i importantíssim en la història de Mallorca: la pedra de Santanyí. Actualment Felanitx és el municipi amb més pedreres actives d’extracció d’aquesta pedra. Es proposa, per tant, com a imatge exterior de l’habitatge un revestiment noble de pedra de Santanyí i d’acord amb el territori en el qual se situa i també amb les exigències d’integració paisatgística.