Casa TX

Llucmajor (Mallorca), 2016-2018
Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Estructura: Ma+Sa ad
Arquitecte tècnic: Benito Monreal Garcias
Constructor: Joan Morlà Vicens
Cuina: Germans Santandreu
Piscina: Construmaph
Fotografies: Pol Viladoms
Fotografies obra: salvà ortín arquitectes

L’edificació original, un habitatge amb cotxeria i pati a la part posterior, data de l’any 1900.

Un dels requisits inicials dels clients és la transformació de la planta baixa en un espai únic i ampli, mantenint l’estructura original de la casa en els dos primers aiguavessos, ampliant l’espai de cotxeria, i reubicant l’escala d’accés a la planta superior, de forma que quedi vinculada a la zona d’estar i menjador.

La planta primera creixerà, tant per dotar d’alçada suficient als espais existents com per a donar-hi cabuda a cinc estances i un pati de ventilació.

El programa principal de planta baixa s’obre completament a l’interior de la parcel•la, on s’hi emplaça una gran terrassa dividida en dos nivells i una piscina que es relaciona amb ambdós.

La planta primera, malgrat s’obre a les façanes de carrer i interior d’illa, gira entorn de l’escala i el pati central, que permet il•luminar el centre de l’habitatge i millora les condicions de ventilació.

A nivell constructiu s’integren els murs de paredat existents amb una nova estructura de pilars de formigó i forjats unidireccionals que quedaran vistos en la seva totalitat.