ESTUDI salvà ortín arquitectes Barcelona

Reforma de local en edifici plurifamiliar
Barcelona, 2018

Constructor: Construgarantía (David Orozco)
Il•luminació: Robert la Rosa
Mobiliari oficina: Ofiprix
Emmagatzematge: Sellex
Petit mobiliari: Ikea, Habitat, Superestudio
Fotografies: Pol Viladoms
Fotografies obra: salvà ortín arquitectes

La reconversió d’un local comercial que havia estat una xarcuteria en estudi d’arquitectura requeria repensar totalment el nou espai. L’estratègia principal va ser el buidat de l’espai altament fragmentat (amb envans, petites habitacions i falsos sostres) que configurava l’antic local per a aconseguir un nou espai de treball únic i lluminós.

L’actuació sobre un edifici de l’any 1936 ens va fer voler incorporar la identitat perduda de l’edifici rescatant i recuperant els pocs elements d’origen que quedaven, com les voltes catalanes que defineixen el sostre. La proposta del nou espai intenta destacar la longitud del local proposant un únic espai articulat per una gran prestatgeria que recorre tota la seva longitud i aprofita la seva gran alçada, donant-li continuïtat i organitzant al seu costat els llocs de treball. La voluntat d’introduir relacions visuals entre l’interior i el carrer es mostra obrint al màxim l’obertura cap a l’exterior que esdevé un mostrador de l’activitat interior.