Europan 14: AGORA 4.8

S’Arenal, Llucmajor (Mallorca) 2017
Col·laborador: Pol Sarsanedas Coll

Primer premi Europan 14

La millora de l’eix cívic planificat que l’uneix amb altres carrers i places cíviques fa que una nova xarxa d’espais públics funcioni com una infraestructura ecològica i paisatgística. Proposem una nova xarxa de mobilitat intel·ligent que uneix els sistemes de mobilitat territorial (autopistes, autobusos interurbans…) a la ciutat a través d’un anell perimetral de circulació principal del trànsit. Les confluències entre aquest anell, la xarxa d’espais lliures i la xarxa de carrils de bicicletes es converteixen en nodes d’intercanvi intermodal entre la ciutat i el territori. El nou centre de la ciutat està format per la nova plaça i l’edifici públic híbrid i redissenyat, que treballen conjuntament per primera vegada. La plaça es converteix en l’espai de trobada simbòlic per als ciutadans, eliminant-ne les tanques que la delimiten actualment, obrint-la 360º cap a la ciutat i convertint-se en un gran centre verd, obert, flexible i accessible de s’Arenal. L’edifici de serveis existents es cobreix amb una nova pell representativa i bioclimàtica que unifica i millora la seva relació amb l’exterior i es crea un gran tall que permet una connexió fluida de l’eix cívic del carrer Gran i General Consell amb la plaça.

AGORA 4.8
[ 4 ] vectors
[ 8 ] estratègies

[ IDENTITAT ] Recuperar la identitat del lloc
La identitat perduda de s’Arenal es recupera mitjançant l’establiment d’un nou Àgora: el nou centre de la ciutat per a relacions culturals, comercials i administratives dels ciutadans i un espai per a reconèixer la identitat de la ciutat.

[ METABOLISME ] Gestió del metabolisme urbà
El funcionament de la ciutat es millora redissenyant els espais públics oberts per tal de col·laborar en el seu metabolisme. Tots els vectors de sostenibilitat es consideren en una proposta global i equilibrada, amb especial atenció a la gestió del cicle de l’aigua i l’energia, com a elements essencials per a una nova visió de la ciutat.

[ PRODUCTIVITAT ] Productivitat urbana i social
El funcionament actual de la ciutat s’inverteix , passant del consum a la producció d’energia, incorporant mesures per estalviar i reduir la demanda energètica dels edificis i espais públics; acumulant i gestionant recursos naturals al mateix lloc (energia solar, aigua …) i estimulant la creació del coneixement ciutadà.

[ RELACIONS URBANES ] Connexions entre múltiples xarxes
Els espais públics s’estenen per la ciutat en una àmplia xarxa que permet intercanviar entre diferents capes urbanes com el metabolisme del territori, la nova xarxa d’espais públics, la xarxa de mobilitat intel·ligent i la memòria històrica del lloc.

[ #1 ] D’ESPAIS OBERTS AÏLLATS A UNA XARXA D’ESPAIS PÚBLICS
[ #2 ] NODES D’INTERCANVI: XARXA DE MOBILITAT TERRITORIAL SOSTENIBLE
[ #3 ] EL PATRIMONI COM A CONJUNT: TRANSMISSIÓ DE LA IDENTITAT DEL LLOC
[ #4 ] DE MITGERES CEGUES A CAPTADORS ENERGÈTICS, CULTURALS I PAISATGÍSTICS
[ #5 ] LA PLAÇA: NOU ESPAI CENTRAL DE CONFLUENCIA URBANA I SOCIAL
[ #6 ] EQUIPAMENT HÍBRID: CAPTADOR I PROCESSADOR DE SINÈRGIES CIUTADANES
[ #7 ] CARRERS I PLACES COM INFRAESTRUCTURA ECOLÒGICA I PAISATGÍSTICA
[ #8 ] REEQUILIBRI ENTRE LOCAL I VISITANT: ESPAIS D’ÚS COMPARTIT