Passatges Metropolitans: FÒRUM Km.0

Sant Vicenç dels Horts, 2015

Menció al Concurs d’Idees Passatges Metropolitans

Premi AJAC X (categoria urbanisme/paisatge obra no realitzada)

 

més informació:
Concurs públic i obert organitzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en associació amb l’Institut pour la Ville en Mouvement (IVM), dins del marc del Programa internacional Passages, espace de transition pour la ville du XXI siecle.
acta del jurat
web concurs Passatges Metropolitans AMB
web Passages IVM

La intersecció de Quatre Camins és un punt estratègic del territori. En un radi de només 600m conflueixen el sistema viari territorial, amb l’urbà de Sant Vicenç dels Horts i amb l’ecològic del Riu Llobregat oferint un lloc d’intercanvi potencial entre aquests. La gestió del sistema viari al nus s’ha realitzat de manera autònoma a la resta esdevenint talls, barreres i espais residuals.

Es proposa aprofitar aquesta confluència entre el sistema urbà, viari i ecològic com a punt de trobada territorial, coincidint amb la proximitat del primer tram d’horts del marge dret del Parc Agrari del Baix Llobregat. Es pretén evocar el paisatge fluvial previ modelat per l’agricultura, per la qual cosa la intervenció no imposarà una geometria sinó que naixerà de les traces del mateix territori. Es planteja la millora dels accessos al Parc relacionant-lo amb Sant Vicenç dels Horts mitjançant la creació d’una nova porta pel Parc (l’anomenat Km.0) i varis accessos urbans.

El nou Km.0 del Parc Agrari és una nova porta d’accés des del marge dret que connecta nous recorreguts fins al delta i es materialitza en una masia abandonada dins l’actual àmbit del Parc, un punt d’informació i d’intercanvi entre agricultors i visitants on es reubica el Mercat de Pagès setmanal de la Plaça de la Vila: el Fòrum Km.0.

Es proposa un nou camí (que comunica directament la vila, el Parc Agrari i l’estació) que ressegueix les traces d’antics parcel·laris i recupera les lògiques pròpies del territori. Inicia a la Carretera de Sant Boi, dins de la trama urbana de Sant Vicenç, com una gran vorera ampliada i verda que elimina els vials de servei existents i els transforma en espai lliure, transformant la carretera en carrer, millorant el pont sobre la Riera de Cervelló i connectant amb els horts. El contacte amb la trama urbana es manifesta a través de varies places, algunes amb noves zones d’aparcament, que es ramifiquen cap al camins de la Riera de Cervelló i cerquen el creuament de la N-340 per l’estació de ferrocarrils (amb la nova plaça-pont) i per l’actual passarel·la, modificant els actuals creuaments per a fer-los amables i accessibles. Ja a l’interior del Parc, el camí dóna un espai públic obert entre els horts, és la unió de diferents places que permeten introduir activitats sense destorbar els agricultors. Aquestes es situen sempre en parcel·les actualment abandonades.

Es proposa també la millora del sistema hidrològic del territori recuperant els antics traçats de les sèquies d’irrigació dels horts i, aprofitant les parcel·les abandonades, introduint tres basses vinculades a les noves places del Parc. El bosc de laminació característic de rius i rieres es vol potenciar, sobretot, com a ecosistema reconeixible des d’una escala major i es reintrodueix com a acompanyant longitudinal del traçat de la N-340.

El paisatge del Parc Agrari es fa llegible des de la ciutat i passa d’estar delimitat per les infraestructures a obrir-se cap al territori.