Plaça Nova Alaior

BELLUMES DE CAPVESPRE
Alaior (Menorca), 2009

Concurs per a l’ordenació de la Plaça Nova

La conversió de l’espai: els tres nivells
La plaça es resol fent un escalonament amb tres nivells diferents: el nivell del Carrer des Porrassar Vell, que serà el de l’espai principal, el nivell de l’actual aparcament i un nivell intermig que els uneix, permetent viure la plaça de manera contínua, i generant una unió entre els dos altres nivells ja existents, que es conserven per permetre l’accés a les cases (nivell superior) i l’obertura de la plaça al nivell del vianant (nivell inferior).

La degradació dels usos: de més públic a més íntim
La configuració actual de la plaça fa que quedi totalment tancada en sí mateixa. Amb l’obertura de la plaça cap al carrer es pretén potenciar el caràcter públic i accessible d’aquesta. A mida que la plaça va augmentant de cota, més íntim resulta l’espai i més concret el programa. El nivell intermig aglutina la zona de jocs pels fillets, que queda protegida i controlada i la zona de jardí històric, on es busca, tot recuperant les actuals palmeres, generar un espai d’estar i de memòria. El nivell superior conté els usos més tranquils i delimitats mitjançant vegetació; s’hi troba un passeig de xicarandanes i un jardí d’olors. A més a més es delimita de forma visual un perímetre d’accés als habitatges, amb caràcter propi i integrat a la plaça.

Els colors i les olors: la vegetació
Com a premissa inicial es vol donar caràcter propi a la plaça, tenint en compte la imatge actual. Es planteja la conservació dels exemplars de fassers existents formant un conjunt unitari. Les dimensions reduïdes de la plaça han motivat la idea de formar grups d’una única espècie o tipologia, que generen espais concrets. Les espècies que conformen la plaça es trien
tenint en compte la zona climàtica de Menorca. Les zones d’ombra es formen amb grups
de xicarandanes o bauhínies. El jardí d’olors, amb espècies arbustives aromàtiques (romaní, farigola, murta i espígol).

Tacte i solemnitat: els materials
Es projecta tota la plaça amb dos únics materials com a reflex de les construccions de la plaça: els murs de contenció són de formigó vist i els paviments, de marès. El contrapunt s’aconsegueix amb la utilització d’elements d’il·luminació d’acer corten.

El dia i la nit: la il·luminació
Es planteja la llum, la il·luminació i els elements lumínics com eines de projecte. Es treballa tota la plaça amb il·luminació contínua contra els murs i amb elements puntuals, de gran força estètica, caracteritzadors dels espais. Les lluminàries de gran escala serveixen per alliberar d’obstacles els grans espais, i s’expressen amb una gran presència formal; les lluminàries de petita escala serveixen per delimitar la zona d’accés a les cases de la plaça.